THE

IDEA

הרעיון נולד אצלי בראש לפני שנים רבות.

חיפשתי דרך שתגרום להשפעה חיובית על העולם.

הרי הרבה מהפכות מתחילות מדבר אחד: מודעות.

ואיך יוצרים מודעות?

מעבר לגופי המדיה, מוסדות החינוך והמפלגות הפוליטיות, ישנם משפיעי דעת קהל.

מדובר באנשים אשר פיתחו מומחיות בתחום מסוים,

הם מרצים, חוקרים, עסוקים בעשייה ומשפיעים לבסוף על העולם. 

אז למה לא לייצר אימפקט כפול ומכופל ולהפגיש ביניהם?

כך ההשפעה תכפיל את עצמה בעשרות מונים.

INSPIRATION