Great Minds Think Alike

למה כדאי לחבר בין מיטב המוחות?

  • קידום רעיונות וסיעור מוחות בתחומי-עניין על ידי מובילי דעה.

  • נטוורקינג והזדמנויות ליצירת שיתופי פעולה.

  • הנאה גדולה הכוללת מוזיקה, אוכל, יין ואנשים נהדרים לשיחה.

יום אחד של הפלגה כדי לחשוב, להכיר ולהשפיע 

*כולל כיבוד קל, מוזיקה וריח של ים

מרינה הרצליה פיתוח

Marina Herzliya